Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Jak jsem va?il v Rádiu Beat.
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Kutlákovo zá?ikty

Jak jsem va?il v Rádiu Beat.

Vydáno dne 09. 05. 2006 (6349 přečtení)

Rádio Beat je výborné rádio, které jak je vidno z jeho názvu se prezentuje beatovou a rockovou muzikou. Jsem docela pravidelným poslucha?em. Ranní cesty do práce si u? vlastn? bez hudby Rádia Beat a ?Kachny? nedoká?u u? ani p?edstavit. A víkendové vysílání, které je po celý víkend tématicky spojené, pat?í k mým velice oblíbeným. Jedním z takto p?ipravovaných víkend? je víkend pod názvem ?Va?íme z Va?ich konzerv?. A tak se mi poda?ilo n?jaké ty konzervy do do Rádia Beat dostat i z vlastních zásob a to v ned?li 23.4.2006Úvodem pro neznalé a pro ty co nejsou v dosahu vysílání radia Beat vysv?tlím, jak takový víkend z konzerv poslucha?? Rádia Beat probíhá. V týdnu p?ed takovým víkendem má kterýkoli poslucha? mo?nost si rezervovat celou hodinu ( tedy 60 minut ) ve vysílání to v pr?b?hu denních hodin daného víkendu za ú?elem p?inésení vlastní hudební konzervy ( tedy CD s muzikou ) a z ka?dé takové konzervy za odborné pomoci a podpory ?éfkucha?? ( moderátor? ) rádia naservírovat ochutnávku ( skladbu z daného CD ) pro u?i poslouchajících Beaťák? ( ?ti bíťák?m ? poslucha? Rádia Beat )a ?íci jim k vybranému lahodnému kousku z konzervy ( tím myslíme skladb? ) pro? jí servíruje a nebo prost? cokoliv co se o kousku dá ?íci. Samoz?ejm? ?e po?et hodin je omezený délkou samotného dne a tak jsem byl opravdu moc rád, ?e jsem se p?ihlásil v?as a dostalo se mi ?ance p?isp?t n??ím ze svých zásob.

Tak?e po telefonickém objednání p?i?el druhý úkol a to p?ipravit konzervy,ze kterých budu chtít p?edkládat hudební ochutnávky. Na první pohled to vypadalo jako velice snadný úkol, ale kdy? jsem o tom více p?emý?lel p?i poslouchání toho, jak zn?li , kterou do rádia donesli jiní Beaťáci , kte?í prezentovali sv?j výb?r interpret? v sobotu, tak mi docházelo, ?e a? tak jednoduché to není. Jeliko?, ostatní Beaťáci mají mo?nost do studia dát v?d?t jak jim lahodila p?edlo?ená ochutnávka . Svoje ohlasy mohou posílat p?es SMS, mailem a také i zatelefonovat. A jak jsem poslouchal reakce poslucha??, tak se dostávalo odezev jak kladných, tak se i stalo, ?e ob?as n?kterému z poslouchajících zrovna vybraný kousek nebyl zas tak po chuti. A tak jsem za?al rozmý?let. Moje kritéria pro samotnou volbu konzerv z mého hudebního ?pajzu byli takové:

 • Cht?l jsem aby konzervy které pou?iji byly z ?eské rockové kuchyn?, proto?e podle mne je ?eský bigbeat stejn? dobrý jak ten zahrani?ní
 • Cht?l jsem aby to byli kousky které m? samotnému budou chutnat a budou pro mne jako zavzpomínání na ur?ité ?asy kdy mne daná konzerva hodn? oslovila.
 • Vybrané konzervy by m?li být tro?ku ost?ej?í i kdy? i n?co leh?ího by mohlo být.
 • Také by m?li být mnou vybrané kousky, takové, které se ?asto to vlnách Rádia Beat moc ne?í?í.

Proto jsem se zav?el na sobotní odpoledne do hudebního ?pajzu, vzal si otvírák na konzervy, vidli?ku a za?al vybírat. No a tu a tam, jsem to musel i zapít dob?e vychlazenou ku?elkou. Nakonec jsem dosp?l k tomuto této sestav?:

  Zem?t?esení hudební projekt z roku 1993, kdy se se?li pánové Brichta, Dole?al, Smetá?ek, Henych a nahráli skladby Ji?ího Schelingera. Vybral jsem skladbu ?Co d?lá indián?
  ?eské Srdce ? Znamení ? ?adové CD z roku 2000. Keltský ?eský rock. Tohle byl o?í?ek. Nakonec jsem to správné sousto vybral a? ve studiu rádia Beat a to ?Irský Jig?
  No Guitars ? projekt Kamila St?ihavky a Zde?ka Maza?e z roku 1995. Zde mi nejvíce zachutnalo první sousto a to ?Ho?kej, Sladkej, Rychlej?
  Michal Pavlí?ek Big Heads - rok 1992 - jeden z mnoha hudebních projekt? Michala Pavlí?ka. Tak tuto konzervu jsem skousl celou. Proto?e prost? mi v danou chvíli p?i?lo v?echno moc dobré. Ale nakonec vyhrála ?Honi?ka?
  Kabát ? Má jí motorovou ? rok 1991, první ?adová deska skupiny Kabát. U téhle konzervy jsem v?bec neváhal a rovnou na vidli?ku napíchl ?Skrblíka?

V ned?li t?sn? p?ed odchodem mne popadla tro?ku nejistota, ?e se mi m??e stát, ?e p?ehodnotím výb?r z p?edchozího dne, tak jsem je?t? narychlo p?idal do batohu Konzervy Metallicy, Pink Floyd, Vildy ?oka, Brutusu a Pra?ského Výb?ru. Vyrá?el jsem pom?rn? brzo ráno, proto?e jsem vezl p?ítelkyni do práce a sám jsem m?l na dopoledne také pracovní povinnosti a tak u? po cest? jsem poslouchal ?konzervy?. Nutno ?íci, ?e tam zrovna jeden z Beaťák? dostával od poslucha?? dost negativní odezvy na slovenské konzervy. I kdy? mne se tahle volba takhle v ned?li ráno docela líbila. P?i svém pracovním nasazení jsem také pr?b??n? poslouchal konzervy a to mne ujistilo, ?e m?j sobotní výb?r by mohl být dobrý.

Tak?e ve 13:45 jsem dle instrukcí byl v ?í?anské ulici 3, kde sídlí Rádio Beat. První co mne docela p?ekvapilo, ?e ze stejné budovy vysílá i Rádio Kiss 98 a Country Rádio. Hned po tom co mne pan vrátný dovedl tam kam jsem cht?l své konzervy donést se mne ujal ?éfkucha? Standa Rubá?, který zahajoval svou vysílací sm?nu a já jsem na n?j vy?el jako první host. Po prov??ení jestli recepty z mých konzerv se nekryjí s tím co bude Standa nabízet z hudebního ?pajzu Rádia Beat jsme tro?ku popovídali a ?lo se na to. Bohu?el moje první konzerva byla tro?ku porouchaná ( asi po cest? ?i co ) a v p?lce skladby se kapátek sekla.tak?e ?éfkucha? Standa musel obratn? zachránit situaci. Problém byl v tom, ?e jsem jednotlivé kousky z Konzerv p?endal do jiné konzervy. No hold jak se ?íká ?aktivní blbec je hor?í ne? t?ídní nep?ítel?. Poté ji? probíhalo v?e naprosto v pohod?. Ohlasy poslucha?? na m?j výb?r, které p?i?li b?hem vysílání byly pozitivní a tak jsem po skon?ení vysílání byl rád ?e to dopadlo dob?e. A jestli chcete samy posoudit, zda jsem vybral správné kousky, tak máte mo?nost. M?j kamarád, který poslouchal co jsem do rádia donesl vytvo?il nahrávkua já Vám zde p?edkládám jednotlivé vstupy s úryvkem ka?dé skladby, kterou jsem vybral.

Streamy vysílání
vstup ?íslo velikost souboru doba trvání odkaz
1 2,5 M 2:48
2 2,1 M 2:18
3 1,4 M 1:32
4 1,4 M 1:32
5 1,8 M 2:02

 


Nahrávku celé hodiny nemám k dispozici, proto?e nahrávání se muselo u? p?i po?izování nahrávky sest?íhat.

Celkov? se mi tahle zá?itek moc líbil. Bylo fajn nakouknout do kuchyn? kde se va?í vysílání mého oblíbeného rádia a taky tro?ku p?isp?t vlastním materiálem. A tak p?í?t? a? na Beatu zase bude víkend s konzervami, tak bych zase do toho dobrého bigbeatového gulá?ku p?idal tro?ku ze svých zásob.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
?erven 2006 - m?síc rocku (10.04.2006)
P?íprava na Olympiádu (07.02.2006)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 70552 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.