Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Armádní generál Karel Kutlva?r
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

z Vyso?iny

Armádní generál Karel Kutlva?r

Vydáno dne 04. 05. 2006 (10033 přečtení)

Zítra, 5.5.2006 tomu bude 61 let, kdy v Praze vypuklo povstání ?eského lidu proti n?mecké okupaci. Významnou úlohu v n?m sehrál generál Karel Kutlva?r (viz té? Wikipedie).


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263
Cesta mladého Karla Kutlva?ra vedla v roce 1913 na zku?enou na východ do Ruska do Kyjeva a to je?t? p?ed vypuknutím l. sv?tové války. Za?átek války v roce 1914 ho zastihl na východním boji?ti, kde se pozd?ji p?ihlásil k ?eskoslovenským legiím. Do památné bitvy "U Zborova " ji? ?el jako podporu?ík a velitel 4. roty. Obdr?el ?adu vále?ných vyznamenání. V?emu ale nebyl konec. Následovala sibi?ská anabáze, která kon?ila ve Vladivostoku. Pak cesta p?es Hongkong, Singapur a Suez do Terstu a 2. února 1920 slavnostní p?íjezd do Prahy na Starom?stské nám?stí. To v?e se ji? odehrávalo za v?ech vojenských poct p?ed p?edstaviteli nové ?eskoslovenské republiky a pod velením podplukovníka Karla Kutlva?ra. Následovala ka?dodenní práce v budování armády, pový?ení na brigádního generála. Funkce velitele pluku, armádního sboru, a? do doby n?mecké okupace v roce 1939. KK_01 KK_01a Tato t??ká léta sledoval z pra?ského bytu na Hanspaulce, p?ipravený na p?íle?itost odporu proti fa?istické okupaci. Zorganizoval pra?ské povstání 5. kv?tna 1945, stal se jeho velitelem a jednal s R. Toussaintem, tehdej?ím velitelem Wehrmachtu v Praze o odchodu n?meckých vojsk z Prahy. Po roce 1948 se stal nepohodlným. Odsouzen byl v inscenovaném procesu "Pravda vít?zí", kde také padly 2 tresty smrti mladých vysoko?kolák?. Byl zbaven ob?anských práv, degradován na vojína a odsouzen k do?ivotnímu ?alá?i. Následoval Mírov, Leopoldov a po amnestii v kv?tnu v roce 1960 se slibem ml?enlivosti z dob ?alá?ování, z v?zení propu?t?n. Vá?né zdravotní potí?e v?ak dovolily p?e?ít pouze l rok a 2.10.1961 pak za legioná?ských poct v krematoriu ve Stra?nicích a za p?ísného politického dohledu do?lo k rozlou?ení s ve?ejností. Poh?ben je na Ol?anském h?bitov?. V roce 1968 byl pln? rehabilitován, v roce 1992 pový?en in memoriam do funkce armádního generála. To v?e a mnoho dal?ích zajímavostí o rodáku z Vyso?iny lze nalézt v knihách:
Josefa Slaniny "Generál Karel Kutlva?r"
Stanislava Koko?ky "Praha v kv?tnu 1945"


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 2,00 / Počet hlasů: 18] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Kuttelwascher | Počet komentářů: 16303 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.