Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
?erven 2006 - m?síc rocku
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Kutlákovo komentá?e

?erven 2006 - m?síc rocku

Vydáno dne 10. 04. 2006 (3163 přečtení)

Jsem jeden z p?íznivc? rockové muziky a tak jsem zaregistroval, ?e na m?síc ?erven se na nás valí velké mno?ství dobré muziky v podobn? n?kolika skv?lých koncert?. V ?lánku nabízím jejich seznam, odkazy na ?lánky a taky tro?ku svých názor?V ?ervnu 2006 nás ?eká n?kolik výborných koncert? v ?R. Bohu?el je smutné, ?e se to v?echno vm?stnalo do jednoho m?síce a proto se bude asi mnoho z nás fand? dobré rockové muziky hodn? rozmý?let na co p?jde, proto?e jednak to bude ?asov? náro?né a p?i cenách vstupenek i finan?ní stránka bude dosti vy?erpávající. A co nás tedy ?eká :

6.5.2006
Alice IN Chains
O návratu této kapely na koncertní podia jsem se do?etl na portálu Muzikus . Kapela sice nep?ijede v p?vodním slo?ení, proto?e p?vodní zp?vák se p?edávkoval drogami ale i tak to ur?it? bude dobrý ná?ez. Odkaz na stránky této skupiny http://www.aliceinchains.net/
Koncert se koná ve Zlín? a vstupenky si m??ete objednat v síti Ticketpro za 560 K?.

8.6.2006
Beatová sí? Slávy
Pravidelná zále?itost výborného rádia Beat . Je to Koncertní ve?er, který je p?ipravován k uvád?ní osobností do Beatové sín? slávy. Z lo?ské akce vzniklo výborné LIVE CD Pra?ského výb?ru pod názvem ?Beatová sí? Slávy? ( CD si m??ete zakoupit t?eba zde ) . Asi nejv?t?ím zá?itkem v rámci této akce bude koncert Michala Pavlí?ka, který bude uveden do Beatové sín? slávy jako osobnost. Tento koncert bude plný host? a za ú?asti symfonického orchestru ?eského rozhlasu, co? podle mne bude libová zále?itost a doufám, ?e Rádio Beat p?ipraví také CD. Dále vystoupí kapela Jasná Páka , která bude uvedena do sín? slávy jako skupina a jako osobnost In memoriam bude uveden do sín? slávy Petr Kalandra a s jeho písni?kami vystoupí na této akci skupina Blue Sessions.
Akce se bude konat v Sazka Arén? v Praze a lístky si bude mo?né zakoupit na www.sazkaticket.cz . Podrobn?j?í informace se do?tete na webu rádia Beat , kde jsem k tomuto nalezl tento ?lánek .
Osobn? toto pova?uji za ?eskou událost roku na rockové scén?.

13.6.2006
Guns n´ Roses
Z mrtvých vstání Axla Rose a jeho party. Prý by m?lo p?ijít na trh i nové CD. Bohu?el tato legendární skupina také nevystoupí v p?vodním slo?ení, proto?e jak jist? dob?e víte, tak Slash zalo?il novou skupinu Velvet Revolver a jejich muzika je sakra dobrá. Bohu?el nevím co do koncertu G N´R ?ekat, ale osobn? si myslím, ?e sou?asná tvorba bude od té p?vodní tro?ku odli?ná a tak si budeme muset zvyknout na n?co ?nového?.
Více o této akci se m??ete do?íst nap?íklad v tomto ?lánku na Muzikusu nebo zde na serveru Novinky .
Akce se koná v Sazka Arén? a vstupenky lze je?t? objednat na Sazkaticket a nebo v síti Ticketpro za 1100 K? a více.
S ohledem na akci, která se koná druhý den, tento koncert nenav?tívím. V??ím ?e to bude dobrý zá?itek, a? GNR starý dobrý GNR to u? nebudou.

14.6.2006
RED HOT CHILI PEPPERS
Pálivé papri?ky po 10 letech v Praze. Nevím co k tomuto koncertu napsat, proto?e podle mne asi není rockového fandy, který by neznal tuto skupinu. ?erstv? jsem se do?etl i o jejich novém Albu na musicserveru.cz Jsem na toto Album zv?dav a u? se t??ím a? si ho budu moci poslechnout . No a pokud chcete nav?tívit web RHP tak zde je odkaz.

Koncert se koná v Sazka Arén? a v dob? psaní tohoto ?lánku se na Sazkaticket se ukazovalo posledních cca 70 lístk?. Na plochu byly lístky vyprodané mnohem d?íve. Na?t?stí se mé p?ítelkyni poda?ilo je?t? pro nás lupeny uko?istit a tak tento koncert nav?tívím osobn? a moc se t??ím.

16.6.2006
Rolling Stones
No tak k t?mto matador?m rockové muziky fakt asi není co dodávat. Prost? legenda se v?ím v?udy. Tátové rockové muziky op?t v ?R.. tentokráte v Brn?. Jak to tak vypadá tak tyhle pardálové ur?it? budou koncertovat a? do smrti. Jejich poslední vystoupení v ?R v Praze na Letné jsem vid?l a tak do Brna ur?it? nepojedu, ale pro Ty z Vás kte?í máte zájem tak vstupenky jsou v síti Ticketpro . No a stránky Rolling Stones m??ete nav?tívit zde

Dále bych rád je?t? upozornil na dv? akce v Bratislav?, které se také konají v ?ervnu a to je koncert Depeche Mode 11.6.2006 a také koncert Stinga 21.6.2006 .

A to je z akcí které se v ?ervnu budou konat a zaznamenal jsem je v?e. . Ur?it? se ale je?t? n?jaké dal?í (men?í ) a nemén? zajímavé vyklubou.
Osobn? mn? to hodn? mrzí, ?e tak v krátkém ?asovém úseku se toho d?je hodn? a ?e se to takhle seb?hlo, proto?e nap?íklad bych osobn? rád vid?l i GNR i RHP, ale prost? dva takové koncerty za sebou nedám. Jednak je to jak jsem ji? psal finan?n? náro?né a ?asov?, ale také bych si asi ten druhý koncert neu?il tolik, proto?e dojmy z p?ede?lé akce bych nestihl ani vst?ebat.
Záv?rem nesmím opomenout ?e po ?ervnu se na plné obrátky rozbíhá festivalová sezona a tradi?ní první prázdninový festival je Rock For People 4 a? 6.7.2006 .

Tak co ?kam vyrazíte Vy ?Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
Jak jsem va?il v Rádiu Beat. (09.05.2006)
P?íprava na Olympiádu (07.02.2006)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,67 / Počet hlasů: 6] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 2210 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.