Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Porucha mail serveru -AKTUALIZOVÁNO 12.4.2006
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

mail hosting

Porucha mail serveru -AKTUALIZOVÁNO 12.4.2006

Vydáno dne 10. 04. 2006 (5005 přečtení)

Od noci ze soboty 8.4.2006 na ned?li 9.4.2006 do pond?lí úterý 11.4.2006 byla porucha mailsystému dodavatele na?eho mailhostingu. V sou?asné dob? je ji? v?e v po?ádku. Podrobn?j?í informace v ?lánku.

Dle sd?lení dodavatele mailhostingu, který vyu?íváme, nastala v noci ze soboty 8.4.2006 na ned?li 9.4.2006 p?i údr?b? systému komplikace, která zp?sobila závadu. viz sd?lení dodavatele :
Vá?ení zákazníci,
velice se omlouváme za potí?e zp?sobené výpadkem mailového systému a následn? za zpo?d?ní p?i obnovování jeho funk?nosti. P?i plánované údr?b? a upgrade tohoto systému provád?né v noci ze soboty 8. na ned?li 9. dubna se bohu?el vyskytla celá ?ada technických problém?, které nebylo mo?né predikovat. Navíc nás v rozhodujících chvílích zklamal i zálo?ní hardware.
Nicmén? v pond?lí 10.4. 16:30, se nám poda?ilo zprovoznit e-mailové schránky více ne? 40 procent klient?, dal?í jsou zprovoz?ovány postupn?. P?edpokládáme plné obnovení funk?nosti v?ech e-mailových schránek nejpozd?ji zítra tj. 11.4. do ?esté hodiny ranní.
Je nám velice líto, av?ak vzhledem k nutnosti obnovy ?ásti dat ze zálohy provád?né v noci z pátku 7. na sobotu 8. dubna, mohlo ve výjime?ných p?ípadech dojít ke ztrát? e-mail? do?lých b?hem soboty 8. dubna.
Prakticky tato porucha znamenala, ?e od sobotní noci v?ichni u?ivatelé v?ech mailových schránek (cokoliv@kuttelwascher.cz) nemohli p?ijímat a ani odesílat elektronickou po?tu a to do pond?lí 11.4.2006 a od 11.4.2006 do 12.4.2006 v omezeném provozu.
Pokud jste tedy v termínu poruchy adresovali n?komu z u?ivatel? na na?em serveru mail, prosím za?lete tento mail znova,jeliko? je pravd?podobné ?e daný mail v?bec nedo?el p?íjemci.
D?kujeme za pochopení

Sd?lení pro u?ivatele schránek:
Je mo?né, ?e po odstran?ní závady m??e dojít k tomu, ?e se Vám nepoda?í p?ihlásit do mailové schránky. Pokud tyto komplikace nastanou, kontaktujte administratora webu. Bude nutné znovu nastavit heslo pro p?ístup do schránky.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 466612 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.