Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Významné osobnosti se jmény Kutlva?r a Kuttelwascher v minulém století.
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

z Vyso?iny

Významné osobnosti se jmény Kutlva?r a Kuttelwascher v minulém století.

Vydáno dne 16. 03. 2006 (5104 přečtení)

Obohatím a p?ipomenu ?lánky uvád?né v rubrice "Rody a klany z Vyso?iny" dv?ma jmény, která p?esto, ?e se jako osoby nesetkali spolu p?ímo na boji?ti, tak jsou pro historii vále?ného vojenství demokratického ?eskoslovenska nezapomenutelnými osobnostmi.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263
Jsou to Karel Kutlva?r narozený 27.1.1895 v Michalovicích, okres Havlí?k?v Brod (obrázek vlevo) a Karel Kuttelwascher, narozený 23.zá?í 1916 ve Svatém K?í?i, okres Havlí?k?v Brod (obrázek vpravo). Co ale mají spole?ného? Ka?dé z jejich jmen se pí?e sice odli?n? (co? je pro tento kraj typické), ale jejich spole?ným rodi?t?m je Vyso?ina. Ob? rodné vesnice jsou od sebe vzdálené vzdu?nou ?arou asi 4 km. KK_01 KK_02Oba chodili do stejné Ve?ejné obchodní ?koly v Havlí?kov? Brod? a jejich osudem se stalo vojenství a slu?ba v armád?. Jejich vlastenecký cit k ?e?ství probudila okupace národa ať u? "rakouskouherská" nebo "n?mecká". Tak jako Karel Kutlva?r pocházející ze selské po?etn?j?í rodiny hledal uplatn?ní v ?ivot? na východ? Evropy, tak stejn? i Karel Kuttelwascher pocházející ze 6 d?tí, tém?? o generaci mlad?í a vzhledem k politické situaci na po?átku 2.sv?tové války v roce 1939 hledal pomoc a oporu na západ? Evropy. Své rodiny opou?t?li v raném mládí s v?domím, ?e vlasti a republice více prosp?jí ve sv?t?, zpravidla tak jak to vidí mladý ?lov?k o?ima nezku?eného. V obou na?ich p?ípadech také asi k tomu p?isp?l tvrd?í ?ivot na Vyso?in?, kde p?ístup ke vzd?lání a i pracovní p?íle?itost v této oblasti byla malá. Pr?mysl na po?átku minulého století zde nebyl tém?? ?ádný a zkusit si jak to vypadá jinde ve sv?t? bylo trochu také i ur?itým dobrodru?stvím. Oba tyto jmenovce v?ak zastihla v cizin? mimo?ádná mezinárodní situace a ta v nich vzedmula vlnu citu a vlastenectví. Po letech pak chování obou t?chto jmenovc? není nadnesen? ozna?ováno hrdinstvím, bohu?el p?iznaným a? posmrtn?. Byli to: armádní generál Karel Kutlva?r (viz té? Wikipedie) a brigádní generál Karel Kuttelwascher (viz té? Wikipedie) P?í?tí krátký ?lánek uve?ejním o armádním generálu Karlu Kutlva?rovi a dal?í pak o brigádním generálu Karlu Kuttelwascherovi.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
Mapa stabilního katastru (04.01.2006)
Chcete v?d?t, kde ?ili va?i p?edci? (20.12.2005)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 4] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Kuttelwascher | Počet komentářů: 34992 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek | Zdroj: pam?ti

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.