Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
P?íprava na Olympiádu
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  Údaje







Na tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Kutlákovo komentá?e

P?íprava na Olympiádu

Vydáno dne 07. 02. 2006 (4908 přečtení)

Ur?it? v?ichni víte, ?e zimní Olympijské hry jsou za dve?mi a do zá?ehu ohn? v italském Turín? chybí dny, pota?mo desítky hodin. Já jako sportovní fanda st?ední kategorie, jsem tro?ku prosurfoval internet a p?ipravil jsem sadu odkaz? na r?zné servery a zdroje informací, které mne zaujali V tomto ?lánku je Vám také p?edkládám.

Zpravodajství

První co jsem probrouzdal byly servery na?ich vydavatel? tiskovin, portál? a podobn?. Zde p?edkládám seznam t?ch, které budu nav?t?vovat. Asi Vás nep?ekvapím.

 • www.idnes.cz - asi nejnav?t?vovan?j?í zpravodajský server. P?ipravil rubriku o Olympiád?. Odkaz zde
 • Sport.cz - Co by to bylo za sportovní zpravodajství bez Olympijské rubriky. Odkaz zde.
 • Olympiáda na Centrumu.cz ? I na jednom z portál? na ?eském internetu jsem nalezl rubriku v?novanou Olympiád?. Naleznete zde
 • Atlas.cz ve svém zpravodajství má také p?ipravenu rubriku zpravodajství z Olympiády . Naleznete zde.
 • Zpravodajský server Lidových Novin lidovky.cz má olympijský speciál zde
 • Server www.zoh.cz je sou?ástí serveru SportovníNoviny.cz a ?T24
  Na serveru mají b??et i ON LINE p?enosy z hokejových utkání . Jako první je anoncován zápas N?mecko ? ?R . Myslím si, ?e toto bude nejaktuáln?j?í a nejlépe propracované zpravodajství. Dal?í podrobnosti co jsem na tomto serveru nalezl najdete ní?e

Televize

Je hlavní medium na kterém bude Olympiáda sledována. A tak jsem nev?tívil stránky ?eské televize a i n?které dal?í

 • ?eská televize nabízí pestrý program, jako v?dy ve sportovních p?enosech je podle mne na ?eském televizním trhu nejlep?í. Co jsem v?e nalezl :

  • ?ikovný nástroj pro vyhledání program? s tématem Olympijských her na v?ech programech ?eské televize najdete zde.

  • Dal?í co jsem ocenil, je nástroj pro vyhledávání v programu Olympiády. Odkaz zde.

  • Jist? jste zaregistrovali , ?e ?T spou?tí se startem Olympijských her nový program a to ?T4 SPORT . Bohu?el tento program zatím bude dosa?itelný pouze na Satelitu, kabelových TV a plo?ném digitálním vysílání v Praze a samoz?ejm? na internetu. Na internetu vysílá i internetové rádio ?RADIO ?T24?. Ve?keré podrobnosti a instrukce jak naladit TV naleznete tomto odkazu http://www.ct24.cz/novinky/index_view.php?id=123571
 • Velice dobrá stránka pro vyhledávání TV programu je www.tvprogram.cz , zde si m??ete pomocí filtru nastavit na kterých TV programech, chcete vyhledat sport. Ocení hlavn? u?ivatelé Kabelové televize.
 • Dal?í ?eská Sportovní TV je Galaxie-Sport http://www.galaxie-sport.cz/ Bohu?el v jejich programu a na jejich stránkách jsem nenalezl ?ádné zmínky o Olympiád?

Sázkové kancelá?e a sázkové weby

I pro sázkové kancelá?e je Olympiáda velkou akcí a i n?které z nich si p?ipravili speciály pro Olympiádu. Tak?e pokud si chcete vsadit , tak hurá do toho.

 • www.zoh.expekt.com Expek ? sázky/kasino/poker . On Line sázení po internetu, jejich speciál je p?ipraven na zpravodajství z Olympiády a také p?ipravili ?adu kurz? a nabídek.

 • www.betandwin.com ON LINE sázení . Pro Olympiádu si p?ipravili speciální nabídku sázek na po?ty medailí a samoz?ejm? na v?echny jednotlivé sportovní odv?tví . Zpravodajský speciál jsem na jejich stránkách nenalezl.

 • Dále jsem nav?tívil dal?í stránky sázkových kancelá?í Tipsport a Fortuna. Tipsport p?ipravil sout?? o krále sázka?? Olympijských her 2006 a na stránkách Fortuny jsem bohu?el nena?el ?ádnou specielní akci. Ob? kancelá?e samoz?ejm? dávají kursovní nabídky na Olympiádu

Oficielní weby a d?le?ité informace

Ostatní weby

Tady je dal?í sada odkaz?, které jsem nav?tívil .

 • Pokud jste fanou?ek Po?íta?ových her, tak je na trhu hra s názvem TORINO 2006: XX Olympic Winter Games a hru si m??ete zakoupit nap?íklad zde.

 • A jsou lidé, kte?í si vytvo?ili ve svých stránkách ?ást v?novanou Olympijským hrám, jako nap?íklad tent blog http://blog.lide.cz/mirek_x/olympiada_2006/

 • D?tské Olympijské hry v ?R. Jeliko? je tato stránek ?eského Olympijského výboru, tak v??ím v dal?í ro?níky . Jedná se o Hry II. Zimní Olympiády D?tí a Mláde?e ?R. http://www.olympic.cz/odm2006/

 • Co bych to byl za ?echa, kdybych zapomn?l na pivo. Sice nám zdra?í (co se dá d?lat ), ale i tak ho budeme pít. Jak jsme si ji? zvykli, tak k Olympiád? se nejvíce z pivovar? hlásí Pilsner Urquell no a zde jsou stránky http://www.pilsner-urquell.cz/

 

Doufám, ?e jsem Vám usnadnil tímto vý?tem pátrání po olympijských informacích. Pokud máte n?jaký odkaz, který by stál za zmínku, tak mi ho za?lete.



Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
Jak jsem va?il v Rádiu Beat. (09.05.2006)
?erven 2006 - m?síc rocku (10.04.2006)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 3] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 1869 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.