Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Jak jsem se z Kutlva?ra stal Kuttelwascherem
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

z Vyso?iny

Jak jsem se z Kutlva?ra stal Kuttelwascherem

Vydáno dne 27. 12. 2005 (1833 přečtení)Celá historka se odehrála p?ed 50 lety. Já, moje rodina, ale i v?ichni jmenovci v obci jsme se do konce 2. sv?tové války psali tou ?eskou verzí. Myslím si, ?e nikdo z vrstevník? n?mecký název neznal a nevím, zda by ho v?bec p?ipustil. A to i p?esto, ?e v pr?b?hu ?protektorátu? museli rodi?e písemn? prokazovat ná? arijský (ne?idovský) p?vod nejmén? dv? generace zp?t. Nevím, snad k tomu sta?ily ?domovské listy?, ale prost? byli jsme ??e?i?, a to i v dob?, kdy za války ú?ední ?e? byla vedle ?e?tiny také n?m?ina.

Zlom nastal, kdy? jsem ?el do st?ední ?koly, kdy p?i p?ijetí na ?kolu tajemník ?koly d?sledn? vy?adoval p?edlo?ení originálního nebo ov??eného k?estního listu. P?esv?d?ování, ?e p?ece otec i matka se jmenují stejn? ?Kutlva?r? a nikdy p?edtím ani potom se jinak nejmenovali, sta?í k tomu, abych se ve ?kole nejmenoval jinak. V té dob? je?t? existoval kostel a vedle n?ho farnost s matrikou ve Svatém K?í?i. Po týdnu mi pan fará? Kalousek vystavil k?estní list s ?adou údaj? o p?edcích, kde jiné jméno, tedy nejen moje, ale i otce a d?da nebylo k mému p?ekvapení a hlavn? p?ekvapení mých rodi?? uvedeno jinak ne? Kuttelwascher. Ten k?estní list vlastním dodnes a nejenom, ?e jsem se musel nau?it své jméno psát jinak, ale vy?ídit problémy na ?kole, ?e zkou?ky neskládala úpln? jiná osoba.

Pozd?j?í ob?anské pr?kazy mých rodi?? byly v?dy psány ?esky a a? do své smrti z?stali ?Kutlva?ry?. Je?t? dnes si myslím, ?e by se k názvu Kuttelwascher v?bec nikdy nehlásili. Bylo krátce po válce a ostatní ve vesnici, kte?í cht?li z?stat ?Kutlva?ry?, museli si své jméno nechat na ú?adech za ú?ední poplatek upravit.

Mým zadostiu?in?ním k jménu mého otce ale z?stává, ?e jsem pohledný jeho podpis (?esky) zcela p?evzal a pou?íval jej v?dy p?i podpisu (a ?e jsem toho podepsal!).

 

Josef KuttelwascherDeprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 2] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Josef Kuttelwascher | Počet komentářů: 53 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.