Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Krátká zpráva z besídky
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Informace

Krátká zpráva z besídky

Vydáno dne 19. 12. 2005 (1599 přečtení)

Jak jsme informovali, tak jsme v Praze provedli takovou p?edváno?ní besídku u pive?ka a dobrého jídla v Restauraci u Písecké brány. Ú?astnili jsme se v po?tu 3 jmenovc?, proto?e s ohledem na p?edváno?ní ?as a roztrou?enosti po celé ?eské a Slovenské republice nebylo jednoduché pro mimopra?ské se dostavit. No a proto zde krátce o tom, co jsme prodiskutovali a co by Vás mohlo zajímat.

První d?le?itá informace - kdo se v?bec ú?astnil
Se?la se taková tradi?ní pra?ská sestava Radek ; Roman ; Tomá? Kuttelwascherové, kte?í udr?ují v Praze stále kontakt a vlastn? jsou takovým jádrem d?ní kolem www.kuttelwacher.cz

Druhá d?le?itá informace ? Hodnocení restaurace
No dali jsme n?jaké to pivo plze?ské a kru?ovické a kucha?e za jídlo také lze pochválit. Jediné co v tomto tro?ku zaostávalo byla obsluha, proto?e n?které na?e p?ání zamotala tak, ?e jsme jí z toho museli vymotat a také nutno ?íci, ?e pivo se to?ilo dle standardu ?Pra?ská podmíra?.

T?etí d?le?itá informace ? Sraz v?ech jmenovc?
Tímto se dostáváme ji? k tomu co jsme probrali a co by se m?lo promítnout do dal?ího d?ní kolem www.kuttelwacher.cz Ji? dlouho se o tom diskutuje a mluví a stále jsme se nedopracovali k n?jaké finální verzi a p?edstav? jak sraz v?ech jmenovc? uskute?nit. O tom co jsme se dohodli a o více informacích o srazu se do?tete v n?kterém z ?lánk?, které budou p?ímo na téma Srazu.

?tvrtá d?le?itá informace ? Provoz www.kuttelwacher.cz
To byla taková spí?e v?eobecná diskuze o tom, co by jsme cht?li na celém serveru nabídnout od slu?eb a? po obsah stránek. V sou?asné dob? usilovn? pracujeme na p?íprav? modulu pro registr jmenovc?, který by m?l um?t zpracovávat jmenovce do rodokmen? a tudí? napomáhat velkou m?rou k vyhledávání nových jmenovc?. O dal?ích podrobnostech Vás budeme informovat v podrobn?j?ím ?lánku o provozu ww.kuttelwacher.cz , který p?ipravujeme.

Pátá d?le?itá informace - Oslovení kontakt?
V sou?asné dob? disponujeme kontakty na ?ijící jmenovce. Jedná se o jmenovce, kte?í nás kontaktovali a nebo jsme obdr?eli na n? kontakt. Tyto kontakty hodláme oslovit n?jakým dopisem ( e-mailem ), abychom je informovali, ?e v?bec tyto stránky fungují a zárove?, abychom jim vysv?tlili o co jde a p?ípadn? je po?ádali o dal?í informace které pot?ebujeme.

Tak to je asi tak ve stru?nosti v?e co jsme probrali na této akci. Samoz?ejm? jsme taky diskutovali o podrobnostech rodokmen? a tom kdo a jaké Váno?ní dárky nakoupil a probrali jsme i b??né zále?itosti z ?ivota lidského. P?í?tí se?lost ur?it? naplánujeme a v??íme ?e se nás na ní sejde více.Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432
Související články:
Sraz Jmenovc? (20.12.2005)


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 3,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 29 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.