Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/view.php on line 31
Jak to bylo
www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Historie

Jak to bylo

Vydáno dne 24. 10. 2005 (1450 přečtení)

Krátce a stru?n? o tom, jak vznikal server www.kuttelwacher.cz a jak probíhal jeho vývoj a? do sou?asnosti

Internet Site www.kuttelwascher.cz jsou v provozu od podzimu (zá?í, ?íjen ) roku 2000.
Prvním podn?tem bylo, aby server fungoval jako "rodinné stránky" Kuttelwascherových z Tu?ap. Neboť v té dob? se na ?eském internetu nacházelo málo Free hostingových slu?eb na umístn?ní webu s mailhostingem a zárove? také byl zám?r zaregistrovat domenu www.kuttelwascher.cz, byl u?in?n krok k výb?ru Hostingu i s registrací. Tím se stalo www.servery.cz . První obsah stránek byl zam??en na rodinu Kuttelwascherových z Tu?ap, ?lo hlavn? seznámení s rodinou a v?ím co k ní pat?í. Postupem ?asu se za?ali rozvíjet n?které dal?í ?ásti serveru, jako jsou fotogalerie a podobn?. Bohu?el koncem roku 2001 p?i?el útlum v rozvoji stránek a dalo by se ?íci, ?e a? do poloviny roku 2004 se nic nového ned?lo a obsah stránek byl pouze ob?as aktualizován o n?které fotografie a odkazy na jiné stránky.
Koncem roku 2003 nastalo období úvah nad obsahovou zm?nou serveru.K t?mto úvahám do?lo na základ? setkání n?kolika Kuttelwascher?, kte?í se prakticky se?li na díky vzájemnému vyhledání se na internetu pomocí ICQ a jiných stránek. Po posezení v hosp?dce u dobrého pivka vy?lo n?kolik nápad?.Jedním z nich bylo práv? o?ivení www.kuttelwascher.cz a roz?í?it server obsahov? na informace o v?ech Kuttelwascherech a Kutlva?rech v ?R i zahrani?í. Postupn? v hlavách zrálo co by m?lo být obsahem a za?átkem druhé poloviny roku 2004 se za?alo pracovat na zm?n? stránek. V podob? jaké byly vybudovány setrvali a? do ?íjna 2005.
V ?íjnu 2005 do?lo k implementaci redak?ního systému a také k refaktoringu celého webu. No a dal?í pokra?ování je ji? sou?asnost


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 432

Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/specfce.php on line 455
[Akt. známka: 1,00 / Počet hlasů: 1] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Redakce | Počet komentářů: 165 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.