www.kuttelwacher.cz

Dnes je:

Svátek dnes má

Reklama

Hlavní stránkaSeznam RubrikKe staženíodkazyAnkety na webu15 nejčtenějších článkůNavštěvní knihafotogalerieFAQ    
  Rubriky
mínus Genalogie
mínus Informace
plus Kutlákoviny
mínus Kutlákovo blbiny
mínus Kutlákovo komentá?e
mínus Kutlákovo zá?ikty
plus Rody, Klany,
plus Server
mínus Veselá nota

  Nástroje
P?ihla? se
Roz?í?ené vyhledávání
web mail
sonna.com.ua

  ÚdajeNa tachometru stránek je
p?ístup? od srpna 2004

Na www.kuttelwascher.cz práv? je
Optimalizováno pro Fire Fox Získejte Firefox!

Počet zobrazených článků: 8 (z celkem 8 nalezených)

Kutlákovo zá?ikty

Jak jsem va?il v Rádiu Beat.

Vydáno dne 09. 05. 2006 (6012 přečtení)

Rádio Beat je výborné rádio, které jak je vidno z jeho názvu se prezentuje beatovou a rockovou muzikou. Jsem docela pravidelným poslucha?em. Ranní cesty do práce si u? vlastn? bez hudby Rádia Beat a ?Kachny? nedoká?u u? ani p?edstavit. A víkendové vysílání, které je po celý víkend tématicky spojené, pat?í k mým velice oblíbeným. Jedním z takto p?ipravovaných víkend? je víkend pod názvem ?Va?íme z Va?ich konzerv?. A tak se mi poda?ilo n?jaké ty konzervy do do Rádia Beat dostat i z vlastních zásob a to v ned?li 23.4.2006


Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 70552 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo komentá?e

?erven 2006 - m?síc rocku

Vydáno dne 10. 04. 2006 (2896 přečtení)

Jsem jeden z p?íznivc? rockové muziky a tak jsem zaregistroval, ?e na m?síc ?erven se na nás valí velké mno?ství dobré muziky v podobn? n?kolika skv?lých koncert?. V ?lánku nabízím jejich seznam, odkazy na ?lánky a taky tro?ku svých názor?


Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 2210 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo komentá?e

P?íprava na Olympiádu

Vydáno dne 07. 02. 2006 (4617 přečtení)

Ur?it? v?ichni víte, ?e zimní Olympijské hry jsou za dve?mi a do zá?ehu ohn? v italském Turín? chybí dny, pota?mo desítky hodin. Já jako sportovní fanda st?ední kategorie, jsem tro?ku prosurfoval internet a p?ipravil jsem sadu odkaz? na r?zné servery a zdroje informací, které mne zaujali V tomto ?lánku je Vám také p?edkládám.

Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 1869 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo komentá?e

Hlasujte do sout??e o zlatý ERB - Hlasujte pro Tu?apy

Vydáno dne 24. 01. 2006 (1333 přečtení)

Jako rodák z obce Tu?apy si Vás dovoluji upozornit na sout?? Zlatý Erb, kde jednotlivé m?sta a obce sout??í o nejlep?í webovou prezentaci. Moje rodná obce v roce 1999 v této sout??i velice zabodovala a ka?doro?n? se této sout??e ú?astní. Tak tedy pokud máte chuť, tak stránky naleznete na adrese www.tucapy.cz a pokud se Vám budou líbit, tak hlasovat m??ete zde http://mesta.obce.cz/vyhledat.asp?zuj=553239.
Díky

Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 11185 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo komentá?e

Zru?ení do?ivotního trestu Miloslava ?ir??ka

Vydáno dne 09. 11. 2005 (2856 přečtení)

Jako rodáka obce Tu?apy m? informace o zru?ení do?ivotního trestu Miloslava ?ir??ka za trojnásobnou vra?du svých rodi?? a bratra, slu?n? ?e?eno iritovala. Co si po tomto máme myslet o ?eských soudech, o tom jak v?bec fungují na?e zákony. O tom jestli má práce policie smysl?

Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 813 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo komentá?e

Barevná medv?dice, aneb nekulturn? spole?ensko-sexuální hra nejen pro obyvatele vily

Vydáno dne 08. 11. 2005 (2202 přečtení)

Nevím, jestli za?azení ?lánku do rubriky "Kutlákovo komentá?e" je sprvné, ale vlastn? se obsah vztahuje k tomu co v sou?asnosti lze komentovat i kdy? s ur?itou mírou nechtnosti a nebo recese. Ka?dý ?tená? ať si to nazve po svém.

Jak zabít nudu ve vile? Jak nepodlehnout ponorkové nemoci? Jak zvý?it sledovanost ? Jak pobavit úchyláky? Jaký dal?í úkol p?ipravit sout??ícím? Návod v tomto ?lánku.


Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 777 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo zá?ikty

O pohár V?SR

Vydáno dne 01. 11. 2005 (3386 přečtení)

Myslíte si, ?e nejde recese a hasi?ský sport spojit dohromady? Myslíte si, ?e slu?nou estrádu doká?ou p?ipravit pouze v na?i komer?ních a nebo jiných TV? Myslíte si, ?e hasi?ský sport není sport? Tak to jste se m?li p?ijet 29.10.2005 podívat do ?irokého Dolu na Pohár V?SR, mo?ná by jste zm?nili názor.

Celý článek... | Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 12924 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

Kutlákovo zá?ikty

Dovolená Mallorca

Vydáno dne 04. 11. 2004 (2894 přečtení)

Stránky z dovolené na ostrov? Mallorca, v?etn? fotek
Fotky a zá?itky z dovolené na Mallorce. Podrobnosti naleznete na t?chto stránkách :mallorca

Autor: Tomá? Kuttelwascher | Počet komentářů: 15815 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

  Co je nového?
03.09.2007: Dal?í Jmenovekyn? na Sv?t?
V ned?li 2.9.2007 se narodila Tomá?ovi Kuttelwascherovi a jeho partnerce Martin? dcera Julie.

22.04.2006: Tomá? alias Kutlák v radiu Beat
Zítra ( 23.4.2006 ) od 14 hod bude v Radiu Beat v po?adu "Víkend z Va?ich konzer " vybírat muziku ze svých zásob Tomá? Kuttelwascher.

12.04.2006: Porucha e-mailu
O víkendu a za?átkem tohoto týdne byla porucha elektronické po?ty na schránkách cokoliv@kuttelwascher.cz. Podrobnosti se do?tete v tomto ?lánku.