Tak jsem na sv?t?

Autor: Julie Kuttelwascherová <julie(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Tu?ap?tí, Vydáno dne: 14. 09. 2007

Dovolte, abych se p?edstavila. Jmenuji se Julie Kuttelwascherová a jsem nejmlad?ím u?ivatelem serveru www.kuttelwascher.cz

Narodila jsem se 2.9.2007 v 16:34 v pra?ské nemocnici Motol a po porodu jsem m??ila 49 cm a vá?ila 3,64 kg. Maminka Martinka zvládla m?j p?íchod na sv?t úpln? bez problém? a táta Tomá? si v?e po?ádn? u?il.

Zde naleznete moje fotky
A tady je moje první video. Video je velké 24MB, tak?e pro ty z Vás co máte pomalý internet to nebude zrovna dobrý.

Omlouvám se, ?e jsem tuto zprávu vypustila ven a? te?, ale v nemocnici mne necht?li pustit na net a tak jsem musela ?ekat a? na p?íchod domu a tady doma to te? byla samá náv?t?va, tak jsem nem?la v?bec ?as

Pokud mi chcete poslat n?jaký mail, tak moje adresa je julie@kuttelwascher.cz
Tak to je zatím v?e
Julie