Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/rservice.php on line 129
www.Kuttelwascher.cz - server všech Kuttelwascherů a Kutlvašrů

Nová rubrika ?Veselá Nota?

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Veselá nota, Vydáno dne: 24. 04. 2006

Neboť sou?asná doba ve které ?ijeme obná?í pro ka?dého z nás hodn? starostí, úkol?, problému atd., tak jsme se rozhodli, ?e zavedeme rubriku, která by Vás m?la pobavit a tro?ku obveselit. Tuto rubriku jsme nazvali ?Veselá Nota?.


Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/trclanek.php on line 263

Tato rubrika by m?la být opravdu veselá a m?la by Vás ?tená?e pobavit. Ú?elem není zde vytvo?it katalog a nebo databázi vtip?, vtipných obrázk?, fotek, videí, nýbr? chceme zde ?as od ?asu vystavit to co pobavilo nás. Tedy klasicky p?ijde n?co do mailu co nás pobaví a co bude tak dobrý, ?e to zaru?en? pobaví i Vás, tak to najdete práv? v této rubrice.

No a samoz?ejm? hned dáváme první kousek.

Jedná se o zlep?ovák z dílny neznámého domácího kutila. Myslíme, ?e i P?emet Prkená Podlaha a nebo auto?i po?ad Rady Ptáka Votvíráka by m?li opravdu velkou radost z tohoto d?myslného vynálezu. Doba zahradního grilování je tu a ka?dý kdo nemá vlastní zahradní gril a bude chtít po?ádat zahradní párty s grilováním si bude chtít gril po?ídit. Tento návrh je velice úsporný, proto?e p?i tro?ku zru?nosti a odvahy se tento typ zahradního grilu nechá po?ídit za 10,- K? . Obrázek mluví za v?e.


gril