P?íprava na Olympiádu

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Kutlákovo komentá?e, Vydáno dne: 07. 02. 2006

Ur?it? v?ichni víte, ?e zimní Olympijské hry jsou za dve?mi a do zá?ehu ohn? v italském Turín? chybí dny, pota?mo desítky hodin. Já jako sportovní fanda st?ední kategorie, jsem tro?ku prosurfoval internet a p?ipravil jsem sadu odkaz? na r?zné servery a zdroje informací, které mne zaujali V tomto ?lánku je Vám také p?edkládám.

Zpravodajství

První co jsem probrouzdal byly servery na?ich vydavatel? tiskovin, portál? a podobn?. Zde p?edkládám seznam t?ch, které budu nav?t?vovat. Asi Vás nep?ekvapím.

Televize

Je hlavní medium na kterém bude Olympiáda sledována. A tak jsem nev?tívil stránky ?eské televize a i n?které dal?í

Sázkové kancelá?e a sázkové weby

I pro sázkové kancelá?e je Olympiáda velkou akcí a i n?které z nich si p?ipravili speciály pro Olympiádu. Tak?e pokud si chcete vsadit , tak hurá do toho.

Oficielní weby a d?le?ité informace

Ostatní weby

Tady je dal?í sada odkaz?, které jsem nav?tívil .

 

Doufám, ?e jsem Vám usnadnil tímto vý?tem pátrání po olympijských informacích. Pokud máte n?jaký odkaz, který by stál za zmínku, tak mi ho za?lete.