Zm?ny webového rozhraní pro e-mail

Autor: administrator <webmaster(at)kuttelwascher.cz>, Téma: mail hosting, Vydáno dne: 26. 01. 2006

Dostali jsme informaci od dodavatele mailhostingu o pracích na webovém rozhraní mailsystému. Prosíme u?ivatele e-mail schránek v?novali této zpráv? pozornost.

Prakticky toto znamená, ?e v uvedeném termínu (ní?e) nebude mo?né pou?ívat p?ístup do e-mail schránek p?es webové rozhraní.

Zde jsou podrobnosti k provád?ným pracím (vý?atek z originální zprávy od dodavatele mailhostingu ):
"Vazeni zakaznici,
dovolte, abychom Vas informovali, ze v sobotu 28.1.2006 dojde ke zmene weboveho rozhrani pro vyber posty (dale jen "WEBMAIL").
Zmena se tyka vzhledu a zaroven dojde k vylepseni funkcnosti celeho rozhrani.
Prace na zmenach budou zapocaty v 10:00 a ukonceny nejpozdeji ve 13:00.
V teto dobe nebude mozne pres rozhrani WEBMAIL editovat kontakty ani zadna dalsi nastaveni. Prijem, odesilani posty a cteni zprav budou po celou dobu plne funkcni.
"