Kde bude ta besídka?

Autor: Redakce <redakce(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Informace, Vydáno dne: 12. 12. 2005

Váno?ní besídka ( teda spí?e takové posezení u pivka ) se bude konat 15.12.2005 od 18:00 hod v restauraci ?U písecké Brány?v Praze Najdete nás zde
Rezervace je zamluvena na jméno Kuttelwascher ( jak jinak ).
A jak se tam dostanete?
Nejlépe metrem na stanici metra Hrad?anská. Vystoupit sm?rem k pra?skému hradu. Projít okolo budovy ?kody Praha a vlastn? jste tam.

Sem vlo?te p?íslu?ný text v?etn? HTML syntaxe nebo v p?ípad? nevyu?ití této ?ásti v?e vyma?te - tedy v?etn? tohoto textu!