Rod Kuttelwascher? z Vyso?iny - stru?né informace

Autor: Radek Kuttelwascher <radek(at)kuttelwascher.cz>, Téma: z Vyso?iny, Vydáno dne: 16. 11. 2005

První informace o rodu Kuttelwascher? z Vyso?iny

Pokud se vám zdá jméno Kuttelwascher neobvyklé, pak v?zte, ?e jsou obce, kde je práv? toto jméno tím nejb??n?j?ím. A práv? havlí?kobrodsko je doslova rájem v?ech Kuttelwascher? a Kutlva?r?. I mé ko?eny lze dohledat v této lokalit?. M?j prapraprad?d Jakub Kuttelwascher se n?kdy po?átkem 19. století narodil v obci Suchá (dnes ?ást obce Havlí?k?v Brod, cca 6km ji?n? od st?edu m?sta) a spolu se svou ?enou Kate?inou rozenou Kerbrovou se významn? podílel na rozv?tvení tohoto jména. Ne v?ichni Kuttelwascherové v?ak setrvali v rodné obci. A tak m?j otec Josef, syn Josefa Kuttelwaschera, hostinského ze Suché ?.9, se na za?átku 60. let minulého století odst?hoval do Prahy, kde mu jeho ?ena Hana, dcera Vojt?cha Vaka, povozníka z Havlí?kova Brodu a Marie rozené ?vecové, povila syna a dceru. Syn, tedy já, v?ak nedávno Prahu opustil a odst?hoval se do Hostivice, malého m?sta za západním okrajem Prahy, kde spolu se svou ?enou Jitkou, dcerou Josefa Exnera a Zdenky rozené Cyraniové, ?ijí dodnes. Dcera Radmila z?stala Praze v?rná a dnes ?ije se svou rodinou na Vinohradech.