Deprecated: mysql_escape_string(): This function is deprecated; use mysql_real_escape_string() instead. in /www/doc/www.kuttelwascher.cz/www/rs/rservice.php on line 129
www.Kuttelwascher.cz - server všech Kuttelwascherů a Kutlvašrů

Kuttelwascherové z Tu?ap - úvodem

Autor: Tomá? Kuttelwascher <tomas(at)kuttelwascher.cz>, Téma: Tu?ap?tí, Vydáno dne: 22. 10. 2005

Rod, který nemá známou hlubokou historii a stále po ní pátrá a sna?í se najít spojitost z ostatními rody Kuttelwascher a Kutlva?r?.

Rod Kuttelwacher? do Tu?ap zako?enil Alois Kuttelwascher a to s?atkem s Jaroslavou Sta?kovou. Rod Sta?k? byl a stále je starousedlický rod v Tu?apech a? do dnes. Bohu?el v sou?asné dob? nemá dal?ího mu?ského nástupce a tak ?eká tento rod, jak se ?íká ?vym?ení po me?i?.
Rod Kuttelwascher zatím má ve svých ?adách mu?ské potomky a tak jeho pokra?ování je zaji?t?no. Pevn? v??íme ?e do dal?ích dlouhých let.
Z man?elství Jaroslavi a Aloise vze?li t?i synové: nejstar?í Jaromír , prost?ední Ji?í a nejmlad?í Miloslav. Jaromír a Miloslav ?ijí se svými rodinami stále v obci Tu?apy, Ji?í se odst?hoval se svou ?enou V?rou do 4 kilometry vzdálené obce Budislav, kde také ?ijí do dnes.
To by mohlo jako úvod o tomto rodu sta?it. Dal?í podrobnosti se do?tete v dal?ích ?láncích.